İş Güvenliği Yasası 1 Ocak 2013’de Uygulamaya Giriyor

06/12/2012 19:59


Artvin Ticaret Ve Sanayi Odası

Haber: Hayati Akbaş30 Haziran 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 1 Ocak 2013 tarihinde uygulamaya giriyor.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yayınlanan basın bildirisinde konuyla ilgili olarak şunlar iletildi; “Kademeli olarak yürürlüğe girecek olan uygulama takvimi şöyle olacak; 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 50 den çok çalışanı olan şirketler, 30 Haziran 2013′ten itibaren 50 ve 50′den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan şirketler, 30 Haziran 2014′ten itibaren ise diğer bütün şirketler; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli bulundurma hükümlerini uygulamakla yükümlü olacak. Yasanın kapsamı dışında olan tek şirket grubu ise tek bir kişinin çalıştığı şirketler. ”

Kanunun getirdiği en önemli yenilikler;

• Kamu ve Özel sektör ayırmaksızın tüm çalışanları kapsamaktadır.

• Önleyici bir yaklaşım benimseyerek risk değerlendirmesinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

• İş sağlığı ve koşullarını iyileştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak için yönetim sistemi yaklaşımı oluşturulmuştur.

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan temsilcisi kavramı getirilmiştir.

• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki karar alma faaliyetlerine katılmaları sağlanmaktadır.

• Çalışanlar, ciddi ve yakın tehlikeye karşı karşıya kaldıklarında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabileceklerdir.

• Çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

• İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususları işverene iletme ve işverence uyulmayan hayati tehlike arz edenleri Bakanlığa bildirme hakkı getirilmiştir.

• Mikro işletmelere iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda destek sağlanacaktır.

• Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri il tehlikeli kimyasallarla çalışan sektörler veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapılmaması iş durdurma sebebi sayılacaktır.

• İş yerlerinin toplu halde bulunduğu yerlerde iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunun sağlanması temin edilmiştir.

Yeni yasa beraberinde işverene çok sayıda idari para cezası getiriyor.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun işverene uygulanmak üzere getirdiği idari para cezaları şöyle:

Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışma yapmayan, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyip, denetlemeyen ve uygunsuzlukları giderilmeyen işverenlere her bir yükümlülük için ayrı ayrı

2. 000. 00 TL

Çalıştırmakla yükümlü tutulduğu halde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi ve her bir ay için 5. 000. 00 TL

Sağlık personeli görevlendirmeyen işverene her bir kişi ve her bir ay için

2. 500. 00 TL

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimine görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli ihtiyaçları karşılamayan işverenlere her bir ihlal için 1. 500, 00 TL

iş güvenliği uzmanının bildirdiği tedbirleri almayan işverenlere her ihlal için 1. 000. 00 TL

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerini, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlayan işverenlere 1. 500. 00 TL

30 Aralık 2012 tarihine kadar risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3. 000. 00 TL

İşverene aykırılığın devam ettiği her ay için 4. 500. 00 TL

İşyerinde meydana gelebilecek olumsuz bir duruma karşı acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım ve tahliye düzenlemesi yapmayan, bu düzenlemeleri ihlal eden işverenlere her bir yükümlülük ve her bir ay için 1. 000. 00 TL

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmayan, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili rapor düzenlemeyen işverenlere 1. 500. 00 TL

İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporları düzenlemeyen işverenlere 2. 000. 00 TL

Kendilerine intikal eden iş kazalarını SGK’ya bildirmeyen hastanelere 2. 000. 00 TL

İşçiyi işe almadan önce sağlık raporu almayan veya sağlık raporu alınmadan iş değişikliği yapan, İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık raporu alınmadan işçi çalıştıran işverenlere her bir işçi için

1. 000. 00 TL

İş sağlığı ve güvenliği konularında işçilerini bilgilendiremeyen işverenlere her bir işçi için 1. 000. 00 TL

İş sağlığı ve güvenliği konularında işçiye belirli periyotlarla eğitim vermeyen işverenlere her bir işçi için 1. 000. 00 TL

İş sağlığı ve güvenliği konularında işçilerin görüşlerini alınmayan ve katılımlarını sağlamayan işverenlere 1. 000. 00 TL

İşyerinde çalışan temsilcisi seçmeyen ya da atamayan işverene 1. 000. 00 TL

Temsilcinin iş sağlığı ve güvenliği önerilerini yerine getirmeyen işverene 1. 500. 00 TL

50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmayan işverene 2. 000. 00 TL

Türkiye’de her gün 217 iş kazası oluyor.

Türkiye’de her gün 217 iş kazası oluyor. Günde 4 işçi iş kazası sonucu hayatını kaybederken, 5 kişi de iş göremez hale geliyor. Her yıl GSMH’nın yüzde 5’i ise iş kazaları nedeniyle kayboluyor.

Günde 4 işçi iş kazası sonucu hayatını kaybederken, 5 kişi de iş kazası sonucu iş göremez hale geliyor.

İş kazaları nedeniyle her yıl GSMH’nin yüzde 5’i kayboluyor.

Dünyada en fazla iş kazası olan ülkeler arasında üçüncü, AB ülkeleri arasında ölümlü iş kazaları açısından ilk sırada yer alıyoruz.

Türkiye’de 2010’da 62 bin 903 iş kazası oldu. Bu kazalarda 59 bin 11 erkek, 3 bin 982 kadın yaralandı. Meslek hastalığı vaka sayısı ise 19’u kadın 514’ü erkek olmak üzere toplam 533.

Bin 976 kişi iş kazası, 109 kişi meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezliğe tabi tutuldu. Bu kişilere sürekli iş göremezlik geliri bağlandı.

Bin 444’ü iş kazası, 10’u meslek hastalığı sonucu olmak üzere toplam bin 454 kişi öldü.

2010 yılında gerçekleşen iş kazası ve meslek hastalığı sonucu 1 milyon 516 bin

24 günlük iş gücü kaybı oldu. Bu sürelerde işçilere geçici iş göremezlik ödeneği ödendi.

İş kazası veya meslek hastalığına bağlı ölüm nedeniyle 2010’da 6 bin 238 hak sahibine ölüm geliri bağlandı.

İş kazası veya meslek hastalığına bağlı olarak toplam 134 bin 893 kişiye ödenek ayrıldı.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 06.12.2012 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Atso İş Güvenliğinde İşyerleri Dest...
 » İşkur 2013 Yılında 671 Bin Kişiyi İ...
 » Artvin İş-kur Müdürlüğü 2015 Faaliy...
 » Artvin İşkur 2015 Faaliyetlerini Aç...
 » Artvin Barosu Referandumu Konuştu...
 » Rize'de Türk İş Akp'ye Yürüyor...
 » Tmmob, Torba Yasalarına Karşı Açıkl...
 » Artvin’de İşkur Muhasebecilerle Bul...
 » Artvin Şoförler Odası Başkanından S...
 » Artvin’de Hedef 20 Bin İstihdam...
 » “Engelliler Toplumun Ayrılmaz Bir P...
 » Yücel Kurk: Bu Seçim Cerattepe’nin...
 » Artvin Ssk'dan İşverene Uyarı...
 » İşkur Artvin’li Mali Müşavir Ve Muh...
 » Artvin’de ‘ 1. Kariyer Günü” Etkinl...
 » Vergi Affı Yürürlüğe Giriyor...
 » Artvin Tso “Mesleki Yeterlilik Şart...
 » Trabzonda Vergi Rekortmenleri Plake...
 » Trabzon’da Ekonominin Yıldızları Öd...
 » Artvin'li Vekillerin Performansı Ma...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Artvin Hopaspor’a İstanbul Camiasın...
 » Hopa’da Hemşire Arkadaşlarına Sürpr...
 » Hopa Belediyesinden Mehmetçiğe Anla...
 » Başkan Mubin Çakmak’tan Belediyeye...
 » Hopadan Çay’dan A. Hopaspor’a Tam D...
 » Bayraktutan Cankurtaran Tünelinin P...
 » Bayraktutan, “Tercih Hakkını Ortada...
 » Sarp Sınır Kapısı'nda İnsan Kaçakçı...
 » Hopa Köydes Toplantısı Yapıldı...
 » "Kaçak Balla Mücadelemiz Devam Edec...